Dla mediów

Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze są przyjmowane maksymalnie do 24 godzin przed rozpoczęciem danego spotkania.

Wypełniony wniosek akredytacyjny należy wysłać na adres: rzecznik@startlublin.pl, w tytule maila wpisując "AKREDYTACJA". Zgłoszenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Osoby starające się o akredytacje, zostaną poinformowane o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku akredytacyjnego drogą mailową.

Osoby akredytowane zobowiązane są stosować się do regulaminu imprezy masowej oraz zaleceń służb porządkowych i klubowego rzecznika prasowego lub osób przez niego wyznaczonych. Klub zastrzega sobie prawo do cofnięcia akredytacji na czas określony lub nieokreślony bez podania przyczyny w każdym momencie sezonu.

Wniosek Akredytacyjny

Lublin

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

LublinPARTNER GŁÓWNY
LubelskiePartner Strategiczny
KGSSponsor Tytularny
Polski CukierSponsor Tytularny
PerłaSPONSOR STRATEGICZNY
Nasi partnerzy